Disclaimer

Deontologie

Imperimmo is onderworpen aan de deontologie BIV. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Privacy

Imperimmo verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Welke gegevens registreren wij? Wij registreren via deze website (cfr. invulformulieren) uw naam, voornaam, adres, telefoon, gsm, fax, e-mail adres. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend geregistreerd voor gebruik in het kader van onze beroepsactiviteiten. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens? Uw persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking, onwettige vernietiging of verlies door ongeval. We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens? De zaakvoerster van Imperimmo is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot haar richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@imperimmo.be. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens? U kunt ons verzoeken om - zonder kosten - al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen, door een brief te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart - naar onderstaand adres: Imperimmo, Natalie De Keyser, Bellemdorpweg 18, B-9881 Aalter. Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben. Algemene informatie. Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie (cfr. www.privacycommission.be): De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde 'privacywet') recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001. De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy . Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

Disclaimer

De site van Imperimmo is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. Imperimmo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend: zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.