Pensioensparen

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen actief op de Belgische markt.

Dit heeft het grote voordeel voor U, als KLANT, dat er uit een ruim gamma kan gekozen worden naar de meest geschikte oplossing, in functie van uw specifieke behoeften.

PENSIOENSPAREN

Het voornaamste doel van deze verzekering is een kapitaal samenstellen dat u kunt aanwenden als aanvullend pensioen.

Tevens geniet u van een gewaarborgd vast rendement en wordt jaarlijks winstdeelname aan uw contract toegevoegd.

Dit alles wordt uitbetaald op uw pensioengerechtigde leeftijd.

Verschillende onderschrijvingsformules voor dit spaarplan zijn mogelijk.

Fiscaal kunt u de door u betaalde premie tot € 960 inbrengen, zodat u nog van een belastingvermindering kunt genieten.