Motorrijtuigen

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen actief op de Belgische markt.

Dit heeft het grote voordeel voor U, als KLANT, dat er uit een ruim gamma kan gekozen worden naar de meest geschikte oplossing, in functie van uw specifieke behoeften.

MOTORRIJTUIGEN

Dit is een wettelijk verplichte verzekering, overeenkomstig de wet van 21 november 1989 en voorziet dekking voor de schadegevallen die zich voordoen op de openbare weg, openbare en/of privé-terreinen en dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden: zowel stoffelijke als lichamelijke schade.

Bij ongeval in fout is de bestuurder helaas niet gedekt voor zijn lichamelijke letsels in deze verplichte verzekering. Zodoende voorzien de maatschappijen de mogelijkheid de waarborg 'bestuurder' te onderschrijven, die u beschermt tegen de financiële gevolgen van een ongeval zoals bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Deze verzekering kan aangevuld worden met een bijstandsverlening en de meeste van onze partnermaatschappijen bieden deze gratis aan bij het onderschrijven van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering in geval van ongeval. Dit betekent dat men bij ongeval instaat voor het wegslepen van uw voertuig en het thuisbrengen van de inzittenden.

Optioneel kan de klant desgewenst de uitgebreide bijstandsverzekering onderschrijven, waarvoor de maatschappij een minimale premie zal aanrekenen.

Daarnaast is een rechtsbijstandsverzekering eveneens een optionele dekking die kan afgesloten worden. Deze waarborg voorziet uw strafrechterlijke verdediging en uw verhaal op de tegenpartij wanneer u slachtoffer bent geworden van een ongeval. Het ereloon en de kosten van de advocaat van uw keuze worden ten laste genomen door deze verzekering.

Het voertuig zelf kunt u verzekeren tegen materiële schade. U kunt opteren voor volledige 'omnium' of gedeeltelijke omnium.

De gedeeltelijke omnium vergoedt materiële schade aan uw voertuig ten gevolge van diefstal, glasbraak, natuurkrachten en botsing met loslopende dieren en dit zonder vrijstelling.

De volledige omnium vergoedt hierbovenop tevens de schade aan uw voertuig ten gevolge van een ongeval, al dan niet in recht. Hier worden wel vrijstellingen gehanteerd. Voor deze waarborgen heeft u dan ook nog telkens de keuze uit verschillende schadeloosstellingsformules:

  • in reële waarde
  • in overeengekomen waarde
  • in aangenomen waarde