Kredieten

Als kredietmakelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen en instellingen, waardoor wij u een gamma van diverse kredietvormen kunnen aanbieden. Het samenwerken met verschillende partners stelt ons in staat om u een product voor te stellen dat het best aan uw behoeften voldoet en past bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

U wenst een huis of appartement te kopen, dan bekijken we welk woonkrediet en voor welke duurtijd het best voor u past.

Indien u een nieuwe (of tweedehands) wagen wenst te kopen, is het belangrijk dat u voor uzelf uitmaakt wat u van de wagen verwacht en wat u eventueel zelf kunt financieren. Wij zorgen dan voor een financiering, haalbaar binnen uw maandelijks budget (in functie van duurtijd en inkomen).

Daarnaast zijn er nog diverse leningen op afbetaling mogelijk voor andere doeleinden: meubelen, Hifi, PC, TV, studies, reizen, belastingen, enz.

Let op, geld lenen kost ook geld.

WOONKREDIET

Meestal doet men voor de financiering van een onroerend goed een beroep op een woonkrediet.

Als u een bestaand huis of een bouwgrond koopt, dan moet het volledige ontleende kapitaal beschikbaar zijn bij de ondertekening van de verkoopakte, om de verkoper te betalen.

Een maand na het ondertekenen van de kredietakte begint u de terugbetaling van uw woonkrediet volgens de door u gekozen formule: krediet per aflossing (terugbetaling met constante mensualiteiten of via gelijke kapitaalsaflossingen) of via wedersamenstelling van kapitaal (Dit is een combinatie van een krediet met vaste termijn en een levensverzekering die aan de kredietovereenkomst wordt toegevoegd.).

Als u een nieuw huis bouwt of een bestaand huis verbouwt, hoeft u niet meteen over het volledige ontleende kapitaal te beschikken bij de aanvang van de werken en kunt u een tijdelijke kredietopening (beperkt tot 24 maanden) vragen, waarmee u stelselmatig (schijf per schijf) fondsen kunt opvragen naarmate de werkzaamheden vorderen.

Iedere maand betaalt u de intresten berekend tegen de rentevoet van het krediet over het gedeelte van het kapitaal dat effectief werd opgenomen en een reserveringsvergoeding over het gedeelte van het krediet dat nog niet werd opgenomen. Op de vervaldag volgend op de vrijgave van de laatste schijf worden deze intresten en de reserveringsvergoeding definitief afgerekend, zodat u op de daaropvolgende vervaldag de eerste terugbetaling op het krediet doet, opnieuw volgens de door u gekozen formule (zie hoger).

Heeft u, bij het afsluiten van een woonkrediet, een tijdelijke financieringsbehoefte in afwachting van de verkoop van een onroerend goed, dan kunt u een bijkomend overbruggingskrediet aanvragen.

Wij kunnen u helpen bij het maken van uw keuze. Maak gerust een afspraak.

Let op, geld lenen kost ook geld.