Hospitalisatie

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen actief op de Belgische markt.

Dit heeft het grote voordeel voor U, als KLANT, dat er uit een ruim gamma kan gekozen worden naar de meest geschikte oplossing, in functie van uw specifieke behoeften.

HOSPITALISATIE

Indien u ten gevolge van een ziekte of een ongeval in het ziekenhuis dient te worden opgenomen, dit zowel in België als in het buitenland (wereldwijd), dan worden de volgende kosten globaal terugbetaald aan 100% na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering:

  • verblijfkosten (vrije keuze van dokter, ziekenhuis en kamer)
  • kosten van medische en paramedische prestaties: verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie
  • kosten van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen
  • transportkosten per ziekenwagen, of per helicopter in geval van ongeval
  • verblijf- en logementskosten van één van de ouders
  • kosten van thuisbevalling

Evenals:

  • pre- en postambulante kosten: deze kosten, rechtstreeks verbonden aan de hospitalisatie, worden vergoed gedurende een periode van 30 dagen ervóór en 90 dagen erna. (Uitbreiding tot 60 dagen ervóór en 180 dagen erna is mogelijk!) De pre- en postambulante kosten worden terugbetaald na tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering aan 100% en de geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal aan 80%.

Tenslotte wordt er in de terugbetaling van de kosten voorzien in geval van zware ziekten, ook al is er geen ziekenhuisopname.

Verder zijn er interessante formules voor groepsverzekerden, die kunnen rekenen op een continuïteit in hun hospitalisatieverzekering tegen een scherp tarief, gebaseerd op hun huidige instapleeftijd.