Groepsverzekering

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen actief op de Belgische markt.

Dit heeft het grote voordeel voor U, als KLANT, dat er uit een ruim gamma kan gekozen worden naar de meest geschikte oplossing, in functie van uw specifieke behoeften.

GROEPSVERZEKERING

Deze verzekering, een levensverzekering, wordt door de werkgever afgesloten voor zijn personeel of een deel ervan met als voornaamste doel een kapitaal op te bouwen ten gunste van de werknemer (of desgevallend zijn erfgenamen).

Dit aanvullend pensioen wordt aan de werknemer uitbetaald op zijn pensioengerechtigde leeftijd, of bij overlijden aan zijn erfgenamen. Verschillende onderschrijvingsformules voor dit extra-pensioen zijn mogelijk en worden door de werkgever bepaald afhankelijk van het bedrijf.

De werkgever kan hetgeen hij hiervoor betaalt volledig aftrekken van het bedrijfsinkomen.  De persoonlijke maandelijkse bijdrage van de werknemer geeft recht op een belastingvermindering.  Met deze verzekering kan de werkgever zijn werknemers extralegaal belonen en is dit tegelijk voor hem fiscaal aantrekkelijk.

Omdat diverse maatschappijen diverse formules voorstellen en tevens maatwerk mogelijk is, kunt u altijd met ons contact opnemen.