Familiale

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar werken wij samen met verschillende maatschappijen actief op de Belgische markt.

Dit heeft het grote voordeel voor U, als KLANT, dat er uit een ruim gamma kan gekozen worden naar de meest geschikte oplossing, in functie van uw specifieke behoeften.

FAMILIALE

De familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid buiten overeenkomst voor schade die u of uw gezin aan anderen toebrengt.  Deze verzekering is geldig voor alle personen die bij u inwonen of waarmee u samenwonende bent.

Dit betekent: de aansprakelijkheid uit overeenkomst voor schade aan:

  • gehuurde kamer (ziekenhuis, hotel), enz...
  • tijdelijk gehuurde verblijven (vakantiewoning, tent)
  • gehuurde of geleende paarden

Ook de schade veroorzaakt door uw kinderen die op een studentenkamer wonen, blijft gedekt in deze polis.  Vergoeding van schade aan derden  die vrijwillig deelnemen aan de redding van personen die verzekerd zijn of van hun goederen.

Deze verzekering vordert ook de vergoeding waar u zelf recht op heeft ten gevolge van een schadegeval.

Deze verzekering wordt uitgebreid  met de rechtsbijstand die een dekking verleent bij rechtsconflicten voortvloeiend uit situaties gedekt door de gezinsverzekering, bijvoorbeeld het verhalen van schade die anderen u hebben toegebracht.  Conflicten die ontstaan naar aanleiding van koop-, verhurings-, herstellings- en onderhoudscontracten en bepaalde dienstencontracten in het privé-leven.